ฉีดวัคซีน'ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่' บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ สามารถป้องกันได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือน


จองโปรโมชั่นนี้