ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล เพื่อค้นหาความผิดปกติของเต้านม เริ่มต้น 2,880 บาท


ตรวจเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล DIGITAL MAMMOGRAM & BREAST ULTRASOUND

(ราคาเริ่มต้น ราคา 2,880 บาท)

1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563


- สตรีที่สามารถตรวจได้ต้องมีอายุ 40 ปีขึ้นไป 
- สตรีที่มีความเสี่ยงต่อโรค/บุคคลในครอบครัวเคยมีประวัติมะเร็งเต้านม 
นัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
แผนกรังสีวินิจฉัย โทร.0 4333 3555 ต่อ 2088 หรือ 2092

จองโปรโมชั่นนี้