แพ็กเกจผ่าตัด'เปลี่ยนข้อเข่าเทียม' พร้อมกายภาพบำบัดกับทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชพฤกษ์


จองแพ็กเกจนี้