ผ่าตัด'ต้อเนื้อตา' พร้อมปลูกถ่ายเยื่อบุตา เพื่อรักษาอาการเคือง หรือภาวะเยื่อบุตายื่นเข้านัยน์ตาดำ


จองแพ็กเกจนี้