แพ็กเกจตรวจโครโมโซมด้วยวิธี'เจาะน้ำคร่ำ' เพื่อดูความสมบูรณ์แข็งแรงของลูก และวางแผนดูแลสุขภาพลูกน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์


จองแพ็กเกจนี้