คลอดด้วยวิธีผ่าตัดคลอด โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ เครื่องมือทันสมัย ห้องพักสะดวกสบาย สำหรับคุณแม่และลูกน้อย


ให้บริการด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย วินิจฉัยทารกในครรภ์ ด้วยระดับโครโมโซม ห้องพักฟื้นสำหรับคุณแม่และลูกน้อยที่สะดวกสบาย คลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยแพ็คเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

หมายเหตุ : ราคาเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการยังไม่รวม ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค และ อื่น ๆ

ผ่าตัดคลอด ราคา 49,000 บาท

 • ค่าห้องพัก มารดาและทารก ( 3 คืน )
 • ค่าห้องผ่าตัด
 • ค่าห้องคลอด และห้องเด็กอ่อน
 • ค่าแพทย์ (สูติแพทย์,กุมารแพทย์)
 • ค่าบริการ ค่ายา และ เวชภัณฑ์
 • ค่าอาหาร มารดา และ ทารก
 • ฉีดวัคซีนทารกแรกคลอด
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารก
 • แนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอด
 • ดำเนินการด้านสูติบัตร
 • ชุดรูปภาพประทับใจ
 • ชุดของขวัญสำหรับทารก (Gift set)

รายการเพิ่มเติมกรณีผ่าตัดคลอด

 • ทำหมัน ราคา 3,500 บาท
 • ผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 3,500 บาท
 • ทำหมัน และ ผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 5,000 บาท

กรณีต่อไปนี้ไม่สามารถใช้คลอดแบบเหมาจ่ายได้

มารดา หรือบุตร มีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น

ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2563