คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ โดยทีมแพทย์ผู้มีประสบการณ์ เครื่องมือทันสมัย ห้องพักสะดวกสบาย สำหรับคุณแม่และลูกน้อยให้บริการด้วยทีมแพทย์ และพยาบาลที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย วินิจฉัยทารกในครรภ์ในระดับโครโมโซม ห้องพักฟื้นสำหรับคุณแม่และลูกน้อย ที่สะดวกสบาย คลายความกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ด้วยแพ็คเกจคลอดแบบเหมาจ่าย

หมายเหตุ : ราคาเหมาจ่ายไม่รวมรายการต่อไปนี้

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการยังไม่รวม ค่าแพทย์ ค่ายา ค่าวิเคราะห์โรค และ อื่น ๆ

คลอดด้วยวิธีธรรมชาติ ราคา 29,000 บาท

 • ค่าห้องพัก มารดาและทารก ( 2 คืน )
 • ค่าห้องคลอดและห้องเด็กอ่อน
 • ค่าแพทย์ (สูติแพทย์,กุมารแพทย์)
 • ค่าบริการ ค่ายา และเวชภัณฑ์
 • ค่าอาหาร มารดา และทารก
 • ฉีดวัคซีนทารกแรกคลอด
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารก
 • แนะนำการปฏิบัติตัวหลังคลอด
 • ดำเนินการด้านสูติบัตร
 • ชุดรูปภาพประทับใจ
 • ชุดของขวัญสำหรับทารก (Gift set)

รายการเพิ่มเติมกรณีคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ

 • ทำหมันโดยการให้ยานอนหลับ ราคา 13,000 บาท
 • ทำหมันให้ยานอนหลับโดยวิสัญญีแพทย์ ราคา 18,000 บาท

กรณีต่อไปนี้ไม่สามารถใช้คลอดแบบเหมาจ่ายได้

การขอฤกษ์สำหรับการคลอด

ราคานี้มีผลตั้งแต่วันนี้  -  30 มิถุนายน 2563