อัตราค่าห้องพัก ค่าพยาบาล ค่าอาหาร ค่าบริการ ห้องพักผู้ป่วยวิกฤต

อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยวิกฤตหรือ ไอ ซี ยู (Intensive Care Unit)

 

 

บริการด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตที่ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล อาทิ ให้การพยาบาลด้วยมาตรฐานวิชาชีพ บริการด้วยอุปกรณ์ที่เครื่องมือที่ทันสมัยได้มาตรฐานสากล เช่น เครื่องช่วยหายใจที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงสุด เครื่องตรวจวัดการทำงานของคลื่นหัวใจ เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตระบบดิจิตอล เครื่องตรวจวัดความดันโลหิตในเส้นเลือดแดงใหญ่ เครื่องตรวจจับปริมาณออกซิเจนในเลือด เป็นต้น

 

เรามีการจัดระบบการดูแลแบบเจ้าของไข้(Total care) โดยเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพจะเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยความเอาใจใส่ใกล้ชิดแทนญาติตลอด 24 ชั่วโมง เราเข้าใจในความวิตกกังวลของผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างดี โดยแผนกหอผู้ป่วยหนักมีบริการการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย พร้อมกันนี้ยังมีบริการให้เบอร์โทรศัพท์ของแผนกเพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับทราบข้อมูลของญาติตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดยมีอัตราค่าห้องพัก ดังนี้
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 043-237555 ต่อ 3398, 3399, 5508 
หรือ 098-8859408

จองแพ็กเกจนี้