ข่าวสาร

thumb1

มาตรการตรวจคัดกรองโควิด-19 🌡จากสภาวะของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นทุกวันในขณะนี้ เชื่อว่ากำลังมีหลาย ๆ ท่านที่วิตกกังวลอยู่ แต่ทางโรงพยาบาลราชพฤกษ์ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจคัดกรองและซักประวัติอาการ รวมถึงซักประวัติการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนทุกครั้ง จากนั้นจึงจะดำ

อ่านเพิ่มเติม
Page 3 of 3