แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ

thumb1

นพ.บุญส่ง พัจนสุนทร

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบทางเดินหายใจ

thumb1

นพ.เจริญ ชุณหกาญจน์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคผิวหนัง

thumb1

นพ.เลืองยศ ทองเที่ยง

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคมะเร็ง

thumb1

นพ.สุวิชชา ศรีผดุงกุล

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

Page 6 of 22