แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.สมชาย วงค์ขันตี

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคเลือด

thumb1

นพ.ชลธิป พงศ์กุล

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต

thumb1

นพ.วีระยุทธ หุมอาจ

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต

thumb1

นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง

thumb1

นพ.เกษมสิน ภาวะกุล

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง

Page 5 of 22