แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.ศรณ์ ธาตุทอง

แผนก

  • วิสัญญีแพทย์

ความเชี่ยวชาญ

  • วิสัญญีแพทย์

thumb1

นพ.สิริ สิริจงวัฒนา

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมทั่วไป

thumb1

พญ.ชนิดาภา มหาวีระวัฒน์

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมทั่วไป

thumb1

นพ.ณัฐพล สุแสงรัตน์

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์หลอดเลือด

thumb1

นพ.จักรพันธุ์ ปรีดานนท์

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

Page 3 of 22