แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ เชี่ยวชาญกุมารเวชโรคไต

thumb1

พญ.ภัณฑิลา สิทธิการค้า

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ