แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.สุพพัตรา ปิ่นประภาภรณ์

แผนก

  • รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน รังสีวิทยาวินิจฉัย

thumb1

พญ.จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป

thumb1

พญ.มนสิชา นนทคุปต์

แผนก

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

thumb1

พญ.สุรางรัตน์ เปือยศรี

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ทั่วไป

thumb1

พญ.ภัทรพร เจียวิริยบุญญา

แผนก

  • เวชปฏิบัติทั่วไป และ ตรวจสุขภาพ

ความเชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว และ ตรวจสุขภาพ

Page 2 of 22