แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.จักรพงศ์ วิทยาไพโรจน์

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

thumb1

นพ.พลากร สุรกุลประภา

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรม พลาสติก (แพทย์ Consult)

thumb1

พญ.กมลวรรณ เจนวิถีสุข

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรม พลาสติก (แพทย์ Consult)

thumb1

นพ.ณัฐพันธุ์ จันทะแจ้ง

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรม พลาสติก (แพทย์ Consult)

thumb1

นพ.วิรุจน์ คุณกิตติ

แผนก

  • นิติเวชวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • นิติเวชวิทยา

Page 4 of 22