แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.สุนีย์ พนมบัวเลิศ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ เชี่ยวชาญกุมารเวชโรคไต

thumb1

พญ.ภัณฑิลา สิทธิการค้า

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบหายใจ

thumb1

นพ.จักรภพ จิตพิมลมาศ

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง

thumb1

ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี

แผนก

ความเชี่ยวชาญ

thumb1

ผศ.พญ.ศรีนารี แก้วฤดี

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช เชี่ยวชาญสตรีวัยหมดประจำเดือน และต่อมไร้ท่อทางนรีเวช