แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน

thumb1

นพ.วิชัย เส้นทอง

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

thumb1

พญ.ศุภรัตน์ อึ้งประเสริฐ

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรม ทั่วไป

thumb1

ทพญ.นัชชา วงษ์กมลชุณห์

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรมทั่วไป

thumb1

พญ.ภัทรพร ตั้งกีรติชัย

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ทั่วไป