แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกโรคจมูกและไซนัส

thumb1

พญ.ปาลิตา ไทยแท้

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

thumb1

พญ.สุพัตรา ศรีขจรจิต

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

thumb1

พญ.พัฒนารี ล้วนรัตนากร

แผนก

  • จักษุวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกจักษุทั่วไป

thumb1

ทพญ.อารญา หอวิจิตร

แผนก

  • ทันตกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกทันตกรรม โรคเหงือกและปริทันต์