แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.วิลาสินี หน่อแก้ว

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช

thumb1

นพ.กฤติน ขจรวงศ์สถิต

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

thumb1

นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • คลินิกสุขภาพเพศชาย

thumb1

พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

thumb1

พญ.สลิลทิพย์ คุณาดิศร

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง