แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.นนท์ ว่องวิทวัส

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • แผนกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

thumb1

นพ.รักศักดิ์ ศักดิ์ศิรักษ์

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมทั่วไป

thumb1

นพ.กฤษกร จริงจิตร

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ประสาทศัลยศาสตร์ เชี่ยวชาญเฉพาะทางกระดูกสันหลัง

thumb1

นพ.สาธิต คูณสมบัติกุล

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

thumb1

พญ.สุมัทนา มณีทับ

แผนก

  • สูตินรีเวช

ความเชี่ยวชาญ

  • สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์