แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

พญ.เพ็ญศรี โควสุวรรณ

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินอาหารและตับ

thumb1

นพ.ภพ โกศลารักษ์

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคคิดเชื้อ

thumb1

พญ. รัตน์กมล เรืองใสส่อง

แผนก

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ความเชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

thumb1

พญ.ชมพูนุท ศรีสุขุมชัย

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู คอ จมูก และโสตประสาท

thumb1

พญ.สุภวรรณ เลาหศิริวงศ์

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เวชศาสตร์การนอนหลับ (นอนกรน)