แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

ศ.พญ.อรทัย พาชรีรัตน์

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ

thumb1

พญ.จิราภรณ์ ศรีนัครินทร์

แผนก

  • รังสีวิทยา

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยาวินิจฉัย (ภาพวินิจฉัยขั้นสูง) ประจำคลินิก Breast Center

thumb1

นพ.ภัทรนิตย์ เนินทราย

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ผู้เชี่ยวชาญ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

thumb1

นพ.พงศธร ชัยเลิศพงษา

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

thumb1

ศ.นพ.กิตติ จิระรัตนโพธิชัย

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ เชี่ยวชาญกระดูกสันหลัง