แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ค้นหาแพทย์

thumb1

นพ.สมบัตร อาษารัฐ

แผนก

  • ศัลยกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมทั่วไป

thumb1

นพ.ไกรธร ธีรานุตร

แผนก

  • อายุรกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรม ทั่วไป

thumb1

นพ.พิเชษฐ์ แก้วมณีชัย

แผนก

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ความเชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

thumb1

พญ.อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล

แผนก

  • กุมารเวชกรรม

ความเชี่ยวชาญ

  • กุมารเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก

thumb1

พญ.นัฎธิการ์ ไกรสรทองศรี

แผนก

  • หู คอ จมูก

ความเชี่ยวชาญ

  • เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู คอ จมูก

Page 1 of 22