ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.จันทร์เพ็ญ ประฏิภาณวัตร

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08.00 - 12.00
จันทร์ 07.00 - 17.00
อังคาร 07.00 - 16.00
พุธ 08.00 - 16.00
พฤหัสบดี 08.00 - 16.00
ศุกร์ 08.00 - 17.00
เสาร์ 08.00 - 12.00