ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.สุพพัตรา ปิ่นประภาภรณ์

: รังสีวิทยา

: ผู้เชี่ยวชาญด้าน รังสีวิทยาวินิจฉัย นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์