ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.ภาณิชา วัฒนากมลชัย

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13.00-17.00
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์(ภาวะมีบุตรยาก) นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 13.00-17.00 น.
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -