ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.นัฎธิการ์ ไกรสรทองศรี

: หู คอ จมูก

: เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หู คอ จมูก นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08.00-16.00
จันทร์ 08.00-20.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 11.00-20.00
พฤหัสบดี 08.00-20.00
ศุกร์ -
เสาร์ -