ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.สุพัตรา สมจิตต์

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 17.00-20.00
พฤหัสบดี -
ศุกร์ 17.00-20.00
เสาร์ 11.00-14.00