ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.พัชรี คำวิลัยศักดิ์

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชกรรม ผู้เชี่ยวชาญโรคเลือด นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 18.30-20.30
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ 14.00-20.00