ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.พิศมัย คชสาร อินทร์ยา

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชศาสตร์ ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 07.00-12.00
จันทร์ 08.00-13.00 และ 17.00-20.00
อังคาร -
พุธ 07.00-10.00 และ 17.00-18.00
พฤหัสบดี 08.00-15.00 และ 17.00-18.00
ศุกร์ 08.00-13.00 และ 17.00-18.00
เสาร์ 07.00-16.00