ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.เศรษฐพล วัฒนากมลชัย

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 08.00-12.00 /และ 17.00-20.00
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -