ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.กฤษ สาลัง

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี 18.00-20.00 (สัปดาห์ 1,3,5)
ศุกร์ -
เสาร์ -