ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ชัชวาล ศานติพิพัฒน์

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 18.00-20.00
เสาร์ 12.00-17.00