ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.อัฐธนิกานต์ เอกอัคคอิทธิกุล

: กุมารเวชกรรม

: กุมารเวชศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00 - 16.00
อังคาร 08.00 - 20.00
พุธ 08.00 - 17.00
พฤหัสบดี 07.00 - 17.00
ศุกร์ 07.00 - 16.00
เสาร์ -