ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.สุรชัย แซ่จึง

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ 18.00-20.00
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์