ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.พิเชษฐ์ แก้วมณีชัย

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

: ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00 น. และ 18.00-20.00 น.
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-12.00