ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ชลธิป พงศ์กุล

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคไต นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์ 17.00-18.00