ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.สมชาย วงค์ขันตี

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคเลือด นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ 14.00-17.00
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ 18.00-20.00
พฤหัสบดี 18.00-20.00
ศุกร์ -
เสาร์ 14.00-17.00