ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.วิรุจน์ คุณกิตติ

: นิติเวชวิทยา

: นิติเวชวิทยา นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -