ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ณัฐพันธุ์ จันทะแจ้ง

: ศัลยกรรม

: แผนกศัลยกรรม พลาสติก (แพทย์ Consult) นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร รับปรึกษา case
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์