ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.ไกรธร ธีรานุตร

: อายุรกรรม

: อายุรกรรม ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์ 08.00-12.00