ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.ภัทรพร ตั้งกีรติชัย

: สูตินรีเวช

: สูตินรีเวช ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์ -
จันทร์ 17.00-20.00
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -