ตารางแพทย์ออกตรวจ

ทพญ.นัชชา วงษ์กมลชุณห์

: ทันตกรรม

: คลินิกทันตกรรมทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์ 09.00-17.00
อังคาร
พุธ 09.00-17.00
พฤหัสบดี 09.00-17.00
ศุกร์ 09.00-17.00
เสาร์