ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.ศุภรัตน์ อึ้งประเสริฐ

: อายุรกรรม

: อายุรกรรม ทั่วไป นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ 08.00-17.00
เสาร์