ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.วิชัย เส้นทอง

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร 17.00-20.00
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์