ตารางแพทย์ออกตรวจ

ทพญ.วริษนันท์ ประสงค์วรานนท์

: ทันตกรรม

: คลินิกทันตกรรม จัดฟัน นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี 17.00-20.00 * โทรสอบถาม
ศุกร์
เสาร์