ตารางแพทย์ออกตรวจ

รศ.นพ.สงวนศักดิ์ ธนาวิรัตนานิจ

: หู คอ จมูก

: คลินิกโรคจมูกและไซนัส นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ 08.00-11.00 น.
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์