ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.สลิลทิพย์ คุณาดิศร

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์ ระบบประสาทและสมอง นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 17.00-20.00 น.
เสาร์ 17.00-20.00 น.