ตารางแพทย์ออกตรวจ

พญ.ทรงขวัญ ศิลารักษ์

: อายุรกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์โรคหัวใจ นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี 16.00-18.00
ศุกร์
เสาร์