ตารางแพทย์ออกตรวจ

นพ.กฤติน ขจรวงศ์สถิต

: ศัลยกรรม

: ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก นัดหมาย

วันออกตรวจ เวลา
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์ 17.00-20.00
เสาร์